Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


gilneas

Království Gilneasské

První vlajka Království Gilneas

Království Gilneas se nachází na rozlehlém poloostrově, který vniká do moře jižně od západního Lordaeronu. Stříbrný Hvozd je od Gilneasu severovýchodně a Kul Tiras jižně po moři.

Na konci Druhé války se Gilneasské království odtrhlo od Aliance a izolovalo se ve svých konzervativních způsobech.

Historie

Království bylo založeno krátce před konfliktem meziLordaeronem a Gilneasem, tou dobou čerstvě odtrhnuvšími se od Království Arathor. Předmětem sporu byl zejména stříbrný Hvozd, který si Gilneas uchoval až do vybudování Greymanové zdi.

Pro události staletí po Adericově válce není příliš písemných podkladů, neboť spěch, se kterým bylo opuštěno území Gilneasu, mimo jiné znamenal i jejich ztrátu, dle obav učenců. Takové spisy by se nicméně měly stále nacházet bezpečně uloženy uprostřed okupované metropole.

Zhruba jedno tisíciletí po vzniku království započala masivní industrializace, za vlády Krále Archibalda Greymanea. Ten, znám pro své přesvědčení, že tázat se pomoci druhých je znakem slabosti a neduživosti, postavil na tomto přesvědčení svou veškerou politiku, včetně té rodinné. Centralizoval moc Gilneasu do hlavního města, což v důsledku vedlo k oslabení šlechty, jejíž antipatie na sebe nenechaly dlouho čekat.

Jeho syn, Král Genn Greymane, nikdy nijak vroucně nepodporoval Alianci v průběhu Druhé války. Poskytoval pouze symbolickou pomoc a vztahům s Aliancí nijak neprospíval jeho temperament, tolik připomínající rozmary počasí jeho domoviny. Společně s ostatními královstvími mimo Lordaeron, volil Gilneas ve prospěch úplného vyhlazení orkské populace po skončení války. Tato volba byla vetována ve prospěch vzniku internačních táborů. Právě toto bylo důvodem pro vystavění zdi nesoucí jméno jeho rodu, která doposud nebyla stržena.

Události za Zdí

V následujících letech setrval Gilneas relativně nedotčen událostmi Třetí Války, mimo ozbrojené střety a menší šarvátky s Pohromou na hranicích, ve výjimečných případech, kdy jednotky dostaly povolení opustit zeď. Později pak čelil zdivočelým Worgenům, vlčím lidem vyvolaným Arcimágem Arugalem na Greymanovu žádost.

Království nicméně čelilo problémům vnitrostátním, ze strany nespokojených lenníků a dále také pocítilo značnou ekonomickou recesi, vzhledem k obchodní izolaci. S izolací se Greymane a jeho rádci pokusili bojovat vybudováním stavu naprosté soběstačnosti, to však vedlo pouze k vyčerpání či znehodnocení některých přírodních zdrojů, které měl Gilneas dříve k dispozici.

Právě tento nezřízený způsob obstarávání obživy vedl k takřka úplnému vyhynutí vysoké lovné. Hladovějící vlci se stali hrozbou pro každou usedlost neobestavěnou kamennými hradbami, stejně jako zdrojem nejedné lidové zvěsti. Hrozivé vlčí vytí si však Gilneas ve své houževnatosti přivlastnil jako výsadu, když byla navždy změněna vlajka Gilneasu.

Vlajka Gilneasu po vztyčení Zdi

Worgení krize

Odříznuti od světa, gilneasští brzy objevili další, poměrně značný problém, Worgeny. Byli drženi v tajnosti jejich stvořitelem, Arugalem, a takto poměrně dlouhou dobu sužovali venkov Gilneasu. Král Greymane a jeho nejvěrnější často lovívali tyto smečky, ale brzy Worgeni nabyli takových počtů, že se Gilneas ocitl v jejich obležení.

Vzhledem ke skutečnosti, že je současně Arugal nepřítelem Království a stále na útěku, není o pozadí tohoto činu a okolnostech, které jej k takové hrůznosti vedly, známo mnoho.

Národní symbolika

Gilneas si přivlastnil několikero symbolů a motivů, které se objevují naskrz jeho minulostí; vlk, růže a svíce, které jsou mimo jiné vyobrazeny také na královské standardě Gilneasu. Erb rodu Greymane

Vlk

Vlk je heraldickým symbolem Gilneasu již z dob před rozšířením Worgenů. Jeho vyobrazení se vyskytuje na různých místech, v různých formách; vlčí ocasy vyvěšeny nad dveřmi či na povozech, piktogramy vlčí hlavy v písemnostech, vyšíváních a tak dále. Zejména mají přinášet štěstí a naznamenávat zuřivost a houževnatost nositele.

Rozšíření vlčí symboliky proběhlo zejména po vystavění Zdi, kde kvůli nárůstu agresivity vlčích smeček získalo na popularitě právě lovectví, které mnohdy probíhalo téměř masově.

Růže

Symbolika rudé růže souvisí s pradávnou historií obyvatel území, kterému se nyní říká Gilneas. Lidé si mimo jiné připomínají pradávnou mýtickou Válku Trnů, o které dnes dovedou vyprávět jen ti nejstarší pamětníci. Růže mají také sloužit k odehnání zla.

Růže jsou, stejně jako vlk, uplatněny na mnoha různých místech. Na hřbitovech, nade dveřmi, vyšité na kobercích a gobelínech, při svatbách i pohřbech. Je také známo, že lady Lorna Crowley neustále nosí rudou růži ve vlasech.

Světlo

Symbolika svic, osvětlení a světla, či Světla samotného, je přímým vyjádřením velice specifického vztahu Gilnesanů k Církvi Svatého Světla. Je to možná kvůli kulturnímu spojení se sychravým a mlžným počasím, že Gilneasané vnímají Světlo jako průvodce temnotami a úzkými, v nichž se gilneasský národ nejednou ocitl.

Umění

Gilneasské umění se dá považovat za rozvinuté, ač je soustředěno na hrstku klíčových oborů. V porovnání s ostatními královstvími se Gilneas může pyšnit velice sofistikovanými díly, stejně tak i jejich množstvím, zejména pak díky bohatství, které se podařilo království nabýt v období industrializace. Mimo oblíbená hudební zaměření patří hra na harfy, loutny, či lyry, popřípadě citery. Dále se veliké oblibě těší opera.

Malba

V žádném jiném království není k nalezení více unikátních maleb, než právě v Gilneasu. Mimo nádherně zpracované portréty příslušníků královských rodin jsou zde k nalezení obdivuhodná panoramata, současně bohužel nechána na pospas hroznému osudu domoviny Gilneasanů.

Sochařství

Sochařství je na poloostrově pojato poněkud jemněji, s mnohem větší grácií, než v ostatních královstvích, kde dominují obrovské sochy hrdinů. Zde je vyvíjen důraz na jemnost krásy v mramorových bustách, což naznačuje jistou míru pokroku oproti zbytku Východních Království

Tkalcovství

V neposlední řadě je neoddiskutovatelnou doménou Gilneassu právě tkaní koberců a gobelínů s lidovými motivy. Vzhledem k počasí, které převládá v Gilneasu, se stalo toto umění obzvláště oblíbeným a o to více ceněným.

Ekonomika

V průběhu posledního století se industrializovaná ekonomika Gilneasu stala jednou z nejsilnějších ve Východních Královstvích, ne-li na Azerothu. Gilneas se nicméně nestal ekonomickou mocností dříve, než se vlády ujal Archibald Greymane s jeho reformami. Jeho následník, Genn, uvědoměle pokračoval v reformaci, kterou zahájil jeho otec, ale sled událostí tento vzestup Gilneasu zastavil zcela.

Čelními body hospodářství jsou zejména zemědělství, rybařina, provoz manufaktur rozličných zaměření a poskytování finančních služeb.

Přírodní zdroje

Gilneas je velmi bohatý na přírodní zdroje. Ne všechny suroviny totiž byly vyčerpány prudkou industrializací. Uhelné a železné doly jsou zde nejčastějí, dále se zde ze smoly vyrábí kolomaz, popřípadě koks z uhlí, pro užití v tavných pecích.

Chemie a alchymie

Ač možná ne tak vyspělá, jako plody znalostí Královské Apatykářské Společnosti, je tato věda v Gilneasu také pojata unikátním způobem. Gilneasští učenci přistupují k alchymickým procesům mnohem odbornější a racionálnější cestou, což mnohdy vede k nevídaným výsledkům a látkám, které by jinak byly daleko složitější k výrobě. Profesionálním gilneasským alchymistům se říká chemici.

Palné zbraně a dělostřelectvo

Jako produkt osvědčené racionality gilneasských chemiků nelze nezmínit množství, ve kterém se v Gilneasu využívá palných zbraní na černý prach. Běžně tyto zbraně využívají jako standardní armádní vybavení pouze trpaslíci, Gilneas však i balisty či katapulty nahradil kanóny, narozdíl od ostatních království východu.

Magie

Na magii není v Gilneasu pohlíženo příliš kladně, neboť jsou v lidech stále zafixovány stereotypy Kirin Tor jakožto mocenského výtvoru Aliance, ať už tomu tak je, či ne. Gilneas nedisponuje žádnou magickou věží nebo akademií, tudíž výuka většinou nebyla levnou záležitostí.

Častá jména

Křestní Muži: Genn, Hephaestos, Liam, Vincent, Tobias, Thomas, Isaac, Roderick Ženy: Alys, Celestine, Sabina, Mary, Lizbethe, Victoria

Příjmení

Prostý lid:

Armstead, Berrymore, Broderick, Clease, Duran, Fess, Hallow, Langstrump, Lentner, Lew, McAllister, McDonald, McGee, McCokoliv, Moller, Nesworth, Pernick, Pilgrim, Redding, Steele, Freeman, Thatcher, Fletcher, Archer, Baker, Brewer, Butcher, Carter, Clark, Cooper, Cook, Dyer, Farmer, Faulkner, Fisher, Fuller, Gardener, Glover, Head, Hunt or Hunter, Judge, Mason, Page, Parker, Potter, Sawyer, Slater, Smith, Taylor, Thatcher, Turner, Weaver, Woodman

Aristokracie:

Ashbury, Candren, Crowley, Finnsson, Godfrey, Greymane, Harford, Hewell, Marley, Tulvan, Walden, Branson, Clayne

Zvyklosti, svátky a svátosti

Bude doplněno

Církev

Bude doplněno.

Druidismus

Bude doplněno.

Feudální vláda

Bude doplněno.

gilneas.txt · Poslední úprava: 2018/10/13 05:55 autor: gyroskop