Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


historie

Kronika Králových Kopců

629

Jaro

Celá země se probouzí po tuhé zimě. Velké množství sněhu, které několik měsíců halilo krajinu, je předzvěstí pro dobrou úrodu. Sedlák Hershel zakládá novou farmu na východ od Southshore, nedaleko řeky. Slibuje dostatečnou zásobu plodin pro město, převážně brambor a tuřínů. Ve vesnici Hillsbrad se do rodiny Conrada Billa narodila dvojčata. Světlo jim požehnej. Dvojčata jsou celkem vzácná.

Léto

Mágové, tuláci, vandráci, hrdinové, obchodníci i dobrodruhové nosí zprávy, že na severu, z ruin Lordareonu proudí více a více nemrtvých. Na hranicích jejich říše je stále více vojáků. Nebojíme se. Proč bychom měli? Porazili jsme samotného Krále Lichů, nemůžeme být v nebezpečí. Světlo zvítězilo nad ledovou smrtí, Světlo nás ochrání. Úroda je větší než se očekávalo, ještě jsme nesklidili všechna pole a už teď máme dost zásob na zimu i na obchodování. Ve městech je znát, že zdejší lidé bohatnou. V přístavu je více a více lodí. Po cestách cestuje mnohem více obchodníků z nejrůznějších krajů Azerothu. Obchody kvetou, lidé jsou šťastní.

Podzim

Zastavila se zde skupinka obchodníků dokonce z dalekého Exodaru. Většina úrody je uskladněna v silech či sýpkách, v sadech dozrávají krásná jablka, konají se dýňové hody. Ach toho piva! Ve stínu velké úrody se ale šíří zvěsti že Nemrtvá armáda se blíží k branám Gilneasu. Nyní už na západ nikdo nechodí. Už dlouho se tu neobjevil nikdo ze severnějších zemí. Lidé, co odešli do Andorhalu nebo do Hearthglenu, ležících na severu se zatím nevrátili. Nikomu to nepřijde podezřelé a těch pár hlasů, které volají po větší opatrnosti, po vytvoření milice nebo armády, jsou vždy umlčeni pohárem piva a nasyceni čerstvým a báječným jídlem z naší úrody. Nikdo nevěří, že by blaho, kterým je Světlo obdarovalo, mohlo jen tak skončit, nikdo nevěnuje těmto lidem pozornost, hladoví lidé občas blábolí.

Zima

Jak jsme mohli být tak bláhoví? Zvěsti ze severu se ukázaly být pravdivé a až neuvěřitelně skutečné. S příchodem zimy nedorazil jen krutý mráz ale i smrt. Jen hrstce z nás se podařilo uprchnout a schovat se v horách. Má žena i syn jsou zde se mnou, ale jsou slabí, nestihli jsme vzít dostatek jídla. Jestli ale nenajdeme lepší místo, umrzneme dřív, než stihnou dojít zásoby. Někdo našel útočiště v ruinách staré pevnosti Durnholde. Elfí háj dle zvěstí zatím odolává. Snad bychom se měli také pokusit dostat se tam, ale je to tak nebezpečné. Smrt číhá všude. Píši těchto pár řádků, snad aby po nás alespoň něco zbylo. Nebo abych si uchoval zdravý rozum. Všichni se modlíme ke Světlu za naši spásu.

630

Jaro

Už neslyšíme ani nevidíme tolik nemrtvých. Všechny zásoby jsou pryč, nikde nic není. Kdo se odvážil sejít z kopce a podívat se po krajině, vrací se zprávami, že nemrtvých je méně. Kdo přežil zimu, tak se nyní schovává u elfů. Já i můj syn jsme, Světlo požehnej, stále zde. Má žena ale zimu nepřežila. Nebyla jediná, zůstalo nás tak málo. Všichni truchlíme.

Léto

Světlo Svaté vyslyšelo naše modlitby! Gilneaská armáda se prohnala krajinou a zničila poslední odpor Nemrtvých. Jsme zachráněni. Gilneasané znovu navrátili život do této krajiny. Pomáháme jim opravit škody. Je jich mnoho, opravdu mnoho. Některé místa byla celá srovnána se zemí. Neklesáme ale na mysli, máme znovu naději.

Podzim

Nemrtvá armáda už možná nesužuje naši zemi, to se však nedá říci i o Gilneasu. Moc informací se k nám nedostane, ale nevypadá to pro ně dobře. Obnova jde pomalu, ale alespoň už máme kde složit hlavu. Jídla ale moc nezůstalo. Něco málo přivezli Gilneasští, ale ti mají teď svých problémů dost na to, aby se starali ještě o nás. Sbíráme, co se dá, zima se blíží.

Zima

Gilneas padl. Přestože korunní princ odcestoval do Storwmindu žádat o pomoc, Gilneas se nepovedlo zachránit. Kdo mohl, nalodil se a zkouší život znovu zde. Sotva se vylodili a v řadách uprchlíku už začíná první konflikt. Lord Godfrey má na svém účtu stále více a více neshod s ostatní šlechtou. Jako první Southshore opouští Sir Edward Clayne s celou svou družinou. Městem se špitá, že se utábořili na místě starého Tarrenova mlýna.

631

Jaro

Po kruté zimě a obrovském tlaku město opouští i Lady Lorna Crowley a následně nachází azyl v malebné vesničce Hillsbrad. Pro svůj urozený původ ihned získává hlas v tamní městské radě. Lid si jí okamžitě zamiluje. Tábořiště Sira Clayna navštěvuje stále více a více řemeslníků, pozice v hustém břízovém lese láká dřevorubce a lovce. Kameníci zahajují těžbu v tamním dole. Poprvé slýcháme o základech Ashtownu.

Léto

Starý pán Magistr Burnstrider, který stál v čele Hillsbradu umírá. Na jeho místo nastupuje Lorna Crowley, které se zasloužila o obnovu farmy a o dobré obchodní vztahy s okolními městy. Vesnice se přejmenovává na její počest – Lornin Dvorec. Edward Clayne se zasazuje za rekonstrukci staré hlídkové věže na nové útočiště mágů. Do pozice arcimága ihned usedá Jonathan Novius po boku s chemikem Krennanem Aranasem. Krajině se opět zazelenala. Na polích dozrává úroda, v sadech zraje ovoce.

Podzim

Úroda byla opět bohatá. Dokonce natolik, že jí část byla ze Southshore vyvezena do okolního světa. Po boku gilneasanů se nám opět začíná dařit. Věž mágů dostala novou střechu a čarodějové předvedli krásný ohňostroj pro krajiny. Southshorské molo začíná být čím dále tím více frekventovaným centrem obchodu pro celé kopce. Slézají se zde všemožní obchodníci ze všech koutů světa. Všechny hlídkové věže byly přestavěny.

Zima

Kriminalita napříč Southshorem se postupně zvyšuje. Růst města nepřilákal jen obchodníky ale i kde jakou sebránku, snažící se zbohatnout na úkor těžce pracujících. Lord Godfrey nechal exemplárně popravit dvojici zlodějů. Velká část kriminálních živlů se zalekla a prchla z města. Na každém rohu je teď gardista. Kriminalita města ale není jediný problém. V okolí se začínají ztrácet lidé. Do lesů už nikdo se zdravím rozumem nechodí. S každou skupinkou dřevorubců chodí jednou tolik gardistů, přesto se ale né vždy vrátí všichni. Můj syn se k nim chtěl přidat. Blázen jeden. Co na tom, že platí lépe než v přístavu, když by za to mohl zaplatit životem?

632

Jaro

Ze severu přichází skupina Drakoshových nájezdníků, která se jako blesk z čistého nebe prohnala Lorniným Dvorcem a usadila se na pohoří nad vesnicí. Aby toho nebylo málo, skrz Dvorec procházejí pochybná individua směrem k Dalaranskému kráteru. Ashtown a Southshore mobilizují své jednotky. Vznikla rada kopců, jejími členy jsou Lord Godfrey, Lady Lorna Crowley a Sir Edward Clayne.

Léto

Mezi Gilneasany a hordou je uzavřeno křehké příměří. Drakoshův diplomat Lesley Fizmax získal hlas v radě kopců. Lord Godfrey odhalil své ambice vybudovat ze Southshore neutrální centrum obchodu. Co pamatuji, patřili jsme vždy k Alianci a teď k nám bude moc každý? Mnoho z nás si to nedovede představit. Nad městem začala stavba majáku. V okolí Durnholdu byla nalezena znetvořená těla Ashtownských hraničářů. Podle všeho, nebyli nemrtvý jediným Gilneaským problémem, než se usadili zde. Hrozná nemoc měnila jejich obyvatele na hrozná, vlkům podobná monstra. Sir Edward Clayne apeluje na radu, že se monstra vrátila a jsou i zde. Říkají jim worgeni. Bývalý lovec worgenů Seamus McReary se se svými sympatizanty usídlil v pevnosti Ravenhold a založil uskupení lovců bestií.

Podzim

Kdo se vydá do lesů v okolí pevnosti Durnholde, už se nevrátí. Lordu Godfreyovi to však očividně vrásky na čele nedělá. Již teď má mnoho starostí s piráty, kteří se usidlují u Azurového dolu. Okolo Ashtownu začali budovat palisády. Sice stojí uprostřed lesa, je to ale skutečně až tak vážné, že se opevňují? Lornin Dvorec vyjednává podmínky o příměří s Drakoshovou pěstí.

Zima

Lovcům bestií se podařilo odchytit živého worgena! Takže je to pravda, Gilneaské skutečně vyčmuchal jejich nepřítel, který je vyhnal z jejich domoviny. Seamus McReary, vůdce lovců bestií, se také stal členem rady kopců. Zajímalo by mě, jestli se do rady dostane i někdo z nás, původních obyvatel. Nikdo se už po setmění neodváží mimo bezpečí měst či osad. Pod Dalaranským kráterem to dle zvěstí žije. Ve starých kanalizacích se prý usadila většina zločinců a jiných pochybných existencí, vyhnaných z měst kopců, kde založila vlastní město. Jestli se o tom jako o městě dá mluvit. Říkají tomu Spálený Klobouk. Neznám ale nikoho, kdo by se tam odvážil.

633

Jaro

Příchod hráčů. Drakoshovi nájezdníci obsazují gnollí tábor za lorniným dvorcem v důledku čehož vzniká konflikt mezi trpaslíky a hordou. Sir Edward Clayne svolává radu kopců. Ta končí ovšem katastrofou. Hordský diplomat se negativně staví k vysoké populaci elfů v gilneaských řádách, díky čemuž vzniká konflik. Pár dní na to, se v Southshorské krčmě pořádá aukce, která vrcholí krádeží diamantu v hodnotě 30ti zlatých. Prstem je ukázáno na podezřele chovající se elfy. Tím vzniká další konflikt, jenž končí zákazem vstupu příslušníků hordy na území města.

Léto

Ashtown v noci napadá skupina pěti worgenů. Město ihned propadne panice. Pohotová hraničářská složka však za počtu několika ztrát útok odrazí. Hradby se od incidentu na noc zavírají. Lornin dvorec zaplavila panika když ve sklepení jednoho z domů byla nalezena přeměněná rodina vesničanů. Situace vyvrcholila útěkem worgenky a následným zásahem Sira Clayna při jejím odchytu. Worgenka je nyní zavřená v kobkách Ashtownu. Mágové si od tohoto úlovku slibují pokrok při marném hledání léku na toto prokletí. Klášter lovců bestii je v noci přepaden skupinou worgenů veden temným arcimágem. Drtivá převaha srovnala klášter se zemí. Lovci unikají a nalézají azyl v Ashtown. Vrchní lovčí Seamus McReary a jeho pobočník Alric Meinhard na místě umírají. Tohle je velká rána pro lovce bestii. Lid se dozvídá, že Arugal pátrá po tajemném elfském artefaktu kose Elune. Ta má prý dokázat ovládnout mysl worgenů. Ashtown ihned mobilizuje své jednotky ve snaze předběhnout arugala v pátrání po kose. Pátrání po kose dovede hrdiny až k starému dolu, kde byl naposledy spatřen její nositel druid nočních elfů Valorn. Důl je po odvalení prohledán. Hrdinové zjišťují, že na horníky byla uvrhnuta strašlivá kletba, kdy se všichni změnili v přízraky. Nakonec je kosa nalezena. Sir Edward Clayne se jí chopí, ovšem v ten moment je skupina přepadena pradávnými worgeny. Jejich vůdce po krátké šarvátce kosu získává a utíká.

Podzim

V tomto období dochází k mocenským rozepřím mezi Southshore a Ashtownem v jeho nelichotivé pozici. Cechmistr cechu mágů nabývá na negativním renomé skrze jeho kontroverzní politiku, kterou označuje za snahy o zabránění občanské válce. Později dochází ke zničení Ashtownu, odkud jsou jednotky evakuovány do Lornina Dvorce, po jehož napadení odchází do do Southshore. Později se připojuje i horda, se svým táborem u majáku.

Říjen

Na přelomu září a října je stanovena nová forma vlády v Southshore, kde se moc nad městem svrchovala pod Polního Maršála Everetta, velení armády bylo svěřeno siru Kapitánu Edwardu Clayneovi a civilní správa lady Lorně Crowley. Kontrolním orgánem věd magických se definitivně stává Cech mágů. Dochází k prvnímu z útoků na Southshore, který je spojenými silami odražen. Nedlouho na to jsou krátce po sobě spáchány dva atentáty na členy Cechu, jmenovitě tovaryše Niltona a arcimága Griffithse. Připlouvá lord Walden, královský velvyslanec, aby dohlédl na plynulé předání vlády do rukou lady Lorny Crowley. Po druhém útoku Worgenů využívá oslabení počtů nepřítele skupina vybrána lordem Waldenem získává Kosu Elune z ruin města Ashtown. Na konci měsíce lord Walden přesouvá moc soudní ve věcech temné magie do rukou Stříbrné Výpravy, v reakci na vlnu nevole vůči nekompromisním přístupu Cechu mágů k černokněžníkům.

Listopad

historie.txt · Poslední úprava: 2018/12/09 16:54 autor: gyroskop